Menu
Home Page

Monday - Choir (week beginning 27th choir will be on Tuesday 28th)

Dyma ein Criw Cymraeg / Here are our Welsh Leaders

 

Mae ein Criw Cymraeg yn gweithio'n galed i hybu, hyrwyddo a datblygu yr iaith Gymraeg o fewn Ysgol Maes Y Morfa.

Our Welsh Leaders are working hard to promote and develop the Welsh language throughout Maes Y Morfa school.

 

Dewch i'w helpu nhw! Let's help them!

Criw Cymraeg members

Try scanning the QR code outside the classroom to here us talking.

Top